Флирт 38

Флирт 38
Флирт 38

Новодошлият погледна веднъж към камерата с оцъклен поглед, като сляп. Казвам ви…Д’Агоста внимателно сложи ръка върху спретнатата кафява униформа на портиера.


сайт знакомств бесплатный с номерами телефонов

Беше пепеляво, подпухнало, почти смачкано. — Ти ли си? Възможно ли е да е бил някой друг?— Фиъринг живее тук от шест години.